Jo Dommerholt, in z’n element op de show

Vandaag 27 februari ontvingen wij het bericht dat onze erespeld-drager Jo Dommerholt  op 25 februari jl. op 78 jarige leeftijd is overleden. Jo was al geruime tijd ernstig ziek maar dat hij zo snel zou overlijden konden wij niet vermoeden. Tijdens de Europashow in Herning van enkele maanden geleden spraken wij er nog over hoe geweldig hij het zou hebben gevonden om te zien dat deze tentoonstelling in het land van zijn geliefde ras succesvol voor hem zou zijn geweest. Op de kennisgeving van zijn overlijden staat dan ook: verwacht en toch nog onverwacht.

Jo heeft de liefhebberij een grote dienst bewezen door zijn bestuurlijke inzet voor het tentoonstellingswezen en verenigingen waarvoor hij de NBS-ersespeld in 1993 heeft mogen ontvangen. Daarnaast was Jo een verdienstelijk fokker en exposant van onder andere Deense Svabers.

Wij onthouden de mooie dingen die hij onze hobby gebracht heeft en wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het NBS bestuur