Poortgebouwen
Unia-state Beers 1616
Liauckema-state Sexbierum 1604
Sjuxma-state Waaxems 1606
Heringastate/Popta-slot Marssum 1631
Jongsma-state Rauwerd 1603
Groot Deersum Achlum 1658

Langgerekte dakkapellen met een aantal gaten op een rij in Friesland “gibbenflechten”genoemd (gibbe = half wilde duif)

Duiventillen
Allingawier Meerweg 3 rechthoekig
Oldeberkoop Doevemate 2 staanders en veel duivengaten in gevels