Nog 2 Koninklijke onderscheidingen

Koninklijke onderscheidingen voor twee ereleden van de Sierduivenfokkersvereniging Amersfoort en Omstreken.

Op vrijdag 26 april jl. zijn een aantal mensen blij verrast in Nederland met een lintje en daar bij waren Gijs van den Broek en Jan van Schalkwijk.
Ze zijn beide benoemd tot lid in de orde van  Oranje -Nassau. Al een heel leven lang actief voor ons als gemeenschap en vereniging. Wij zijn trots  dat we zulke dragende leden in ons midden mogen hebben. Onze gelukwensen gaan uit naar beide heren en verdere familie leden.

Bestuur SAO

Roel Bijkerk koninklijk onderscheiden

ROEL BIJKERK BENOEMD TOT RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU

Op 26 april 2019 is Roel Bijkerk tijdens de jaarlijkse lintjesregen in het museum Slag bij Heiligerlee benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen die hierbij behoren, werden hem door mevrouw Sikkema, de burgemeester van Oldambt waar Winschoten toe behoort, opgespeld.

Roel Bijkerk en zijn vrouw samen met Burgemeester Sikkema.

De burgemeester benoemde uitvoerig de verdiensten van Roel voor de sierduivenliefhebberij. Zij wees op zijn functie als secretaris van de NBS die hij 12 jaar heeft vervuld en waarin hij naast een vakkundig en gedreven bestuurder een vraagbaak voor fokkers, verengingen en organisaties was. Zij wees eveneens op zijn grote verdiensten voor de reorganisatie van de opleiding tot keurmeester en het examenbureau alsmede het feit dat Roel mede aan de basis van de oprichting van het Facilitair Bureau heeft gestaan en dat hij een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het boek Genetica bij duiven. Mevrouw Sikkema kwalificeerde zijn werkzaamheden als zeer kundig, onbaatzuchtig, punctueel met een groot plichtsbesef en een tomeloze inzet, die hij nog steeds in een aantal werkzaamheden voor de NBS aan de dag legt.

Bij het uitreiken van deze onderscheiding waren vertegenwoordigers van het NBS-bestuur, de Groninger Sierduiven Club, de Examencommissie en de Fokkersvereniging Nederlandse Tuimelaars aanwezig.

Wij feliciteren Roel van harte met deze hoge onderscheiding.

Het bestuur van de NBS

Henk Houpst overleden

Afgelopen zondag 14 april kregen we het droeve bericht dat Henk Houpst na meerdere hersenbloedingen overleden was.

Hoewel wij wisten dat Henk al geruime tijd met zijn gezondheid sukkelde, kwam zijn overlijden voor velen van ons als een onaangename verrassing.

Wij herinneren Henk als een trouw bezoeker van alle bijeenkomsten waar hij voor de NBS van waarde kon zijn.

Bij de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering was hij altijd aanwezig als afgevaardigde van zijn speciaalclub of vereniging.

Hij  was zeer betrokken bij de PR van onze liefhebberij en maakte deel uit van de stand van de Ned. Kleindierpublicaties, KLN en NBS.

Daarnaast stond hij als gedelegeerde van het Facilitair Bureau tentoonstellingen met raad en daad bij voorafgaand aan en tijdens de show.

Wij herinneren ons Henk als een bijzonder aimabel, rechtvaardig en bescheiden mens. Eigenschappen die ervoor zullen zorgen dat hij in onze gedachten zal blijven voortbestaan.

Wij wensen zijn familie veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Het bestuur van de NBS

In Memoriam Jo Dommerholt

Jo Dommerholt, in z’n element op de show

Vandaag 27 februari ontvingen wij het bericht dat onze erespeld-drager Jo Dommerholt  op 25 februari jl. op 78 jarige leeftijd is overleden. Jo was al geruime tijd ernstig ziek maar dat hij zo snel zou overlijden konden wij niet vermoeden. Tijdens de Europashow in Herning van enkele maanden geleden spraken wij er nog over hoe geweldig hij het zou hebben gevonden om te zien dat deze tentoonstelling in het land van zijn geliefde ras succesvol voor hem zou zijn geweest. Op de kennisgeving van zijn overlijden staat dan ook: verwacht en toch nog onverwacht.

Jo heeft de liefhebberij een grote dienst bewezen door zijn bestuurlijke inzet voor het tentoonstellingswezen en verenigingen waarvoor hij de NBS-ersespeld in 1993 heeft mogen ontvangen. Daarnaast was Jo een verdienstelijk fokker en exposant van onder andere Deense Svabers.

Wij onthouden de mooie dingen die hij onze hobby gebracht heeft en wij wensen zijn familie veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Het NBS bestuur

Keurmeester Bennie Kleine stopt

Met een indrukkende periode van nationaal en internationaal keurmeesterschap heeft de heer Bennie Kleine besloten om per 1 januari 2019 te stoppen met zijn keurmeesterschap.

De NBS bedankt Bennie voor zijn tomeloze inzet.

 

Piet Catsman is overleden

Overlijden Piet Catsman

Vanmorgen, 3 september, hebben wij vernomen dat onze oudste sierduivenliefhebber Piet Catsman in de leeftijd van 102 jaar is overleden.

Wij waren getuige van een energiek sierduivenliefhebber en –keurmeester die veel kennis en liefde in de liefhebberij heeft uitgestraald en aan anderen heeft overgebracht.
We hebben begrepen dat Piet vrede had met zijn naderend afscheid van het leven.
Wij wensen zijn nabestaanden sterkte en wensen hen toe dat ze de mooie herinneringen aan Piet nog lang mogen koesteren,

Nadere gegevens omtrent zijn afscheid hebben wij op dit moment nog niet. Mochten we die krijgen dan zullen we ze ook op site en Facebook plaatsen.

Namens het bestuur van de NBS,

Thom Laming

NBS Erespeld voor R. de Graaf

Tijdens de jaarvergadering werd aan de heer R. de Graaf uit Haarlem de NBS erespeld uitgereikt.


Dit zijn de woorden waarmee onze voorzitter Thom Laming de heer De Graaf in het zonnetje zette:

Ook dit jaar is er weer een kandidaat voor het verkrijgen van een NBS-erespeld door u voorgedragen. Het is een persoon waar velen van u mee te maken hebben gehad. Zoals u weet kent de NBS een drietal categorieën waarvoor erespelden kunnen worden uitgereikt: uitzonderlijke fokprestaties waardoor de sierduivenliefhebberij in Nederland naar een hoger plan wordt getild, bestuurder die het aan anderen mede mogelijk heeft gemaakt om de liefhebberij te beoefenen en als medewerker die niet bang was om voor de liefhebberij zijn handen uit de mouwen te steken.

De kandidaat van vandaag past uitstekend in dit profiel. In de ongeveer 50 jaar dat hij in de sierduivenliefhebberij actief is, heeft hij hel veel functies binnen besturen gehad en is hij van haast evenveel verenigingen lid geweest.

Nou zijn natuurlijk het aantal verenigingen waarvan je lid bent niet de graadmeter voor het verkrijgen van een erespeld maar de werkzaamheden die je binnen zo’n vereniging verricht, dragen daar wel aan bij.

U mag deze persoon geografisch plaatsen in Noord- maar voor zijn activiteiten toch ook wel in Zuid-Holland. Hij is voorzitter, secretaris en penningmeester geweest van meerdere Noord-Hollandse en Amsterdamse verenigingen maar hij was ook lid van de Haagse vereniging EZHSV en de Koninklijke vereniging Avicultura.

Als ik u vertel dat hij komt uit de gelederen van de NNKC, de Nederlandse Norwich Kropper Club en de Zeldzame Kropperclub en dat hij betrokken was bij de Europashow die in 1981 door SAVOA is georganiseerd, dan weet u ook dat deze persoon jarenlang de secretaris van de Airsport show in Hoofddorp is geweest.

Nu weet u het weer: de heer De Graaf uit Haarlem.

U krijgt de NBS-erespeld niet alleen namens al deze mensen die u hiervoor hebben aanbevolen maar namens de gehele sierduivenliefhebberij voor uw onstuitbare inzet in onze hobby. Ik heb het aantal verenigingen geteld waar u zich actief hebt ingezet en ik durf het aantal eigenlijk niet te noemen omdat ik bang ben er vast nog eentje naast te zitten maar het aantal gaat de 10 te boven. Veel mensen zijn wel lid van meerdere verenigingen maar zijn dat alleen maar om af en toe naar bijeenkomsten te gaan of om door hun lidmaatschap de vereniging te steunen zonder er daadwerkelijk echt deel van te willen uitmaken.  U niet, u treedt gewoon tot het bestuur toe als men daar om vraagt en dan deinst u ook nog niet terug voor de lastige baantjes in het dagelijks bestuur.

U verdient de erespeld om nog een reden. Wij hebben het tegenwoordig veel over samenwerken en onze hobby uitdragen naar andere groepen liefhebbers. Al lang voor wij daar over nadachten, deed u het al in uw activiteiten bij Airsport. U verbond daar in uw hobby de postduiven met de sierduiven. Het getuigt van visie op de toekomst.

Mag ik u heel erg danken voor al uw inspanningen en u namens de sierduivenliefhebbers in Nederland deze NBS-erespeld opspelden.

Wijziging secretariaat

Per 9 juni jl. is het secretariaat overgenomen door dhr. Dennis Meesters. Graag alle correspondentie via de onderstaande contactgegevens te laten verlopen.

D.M. Meesters

Aalmoezenier Verheggenstraat 16

6221 TG Maastricht

Tel: 06 – 30 41 41 70 (bij voorkeur na 18.00 uur)

Email: secretaris@sierduif.nl

Theo Werkhoven overleden

Vanmorgen kregen we het bericht dat afgelopen ochtend oud NBS-bestuurslid en oud sierduivenkeurmeester Theo Werkhoven is overleden. Theo was al enige tijd in een verpleeghuis opgenomen en is aan de gevolgen van dementie overleden.

Het afscheid van Theo zal later deze week plaatsvinden.

Wij houden u daarvan op de hoogte.

De rouwkaart is via de volgende link beschikbaar:
Rouwkaart Theo Werkhoven

Het NBS-bestuur

Keurmeester Rinus van de Heuvel

Recentelijk heeft Rinus van de Heuvel een hersenbloeding gehad. Op dit moment maakt hij het gegeven de omstandigheden redelijk goed. Hij is in afwachting van een plaats in een revalidatiecentrum waar hij verder zal moeten revalideren.

Een kaartje als blijk van belangstelling stelt hij erg op prijs.

U kunt dit sturen naar zijn huisadres:
Kon. Wilhelminalaan 409
2274 BA  Voorburg